Είναι τιμή μας να είμαστε φιναλίστ στα INDEX Architectural & Design Awards, με τη συλλογή μας ‘Antitheses’.

Σκηνές από τη βράβευση INDEX Architecture & Design Awards 2017 στο Palazzo Versace στο Dubai.